Kategórie      

Partneri

Úvod Partneri

 

Appa

Asociáca APPA poskytuje pomoc zdravotne znevýhodneným. Vďaka projektom, verejným zbierkam prispieva na rehabilitácie, pomôcky,terapie.

 

Pomoc poskytujeme ľudom s vrodenými alebo získanými poruchami pohybového a oporného ústrojenstva alebo poškodením nervového ústrojenstva či viacnásobným postihnutím. (Predovšetkým DMO,muskúlárne dystrofie, autizmus, skléroza multiplex, postihnutie po úrazoch, amputáciach končatín, po mozgových príhodách.) Sme tu pre telesne znevýhodnených ľudí a členov ich rodiny, ktorí potrebujú všestrannú pomoc,podporu a poradenstvo. 

Copyright 2015 - 2024 © Servis zdravotných pomôcok a zariadení