Kategórie      

Žiadosť o príspevok z ÚPSVaR

Úvod Žiadosť o príspevok z ÚPSVaR

Na niektoré naše pomôcky  môžete získať príspevok z  Úradu práce Socialnych vecí a rodiny. 


Doklady potrebné k žiadosti o peňažné príspevky na kompenzáciu:
( § 55 zákona č. 447 / 2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

 

Potrebujete:

  • *  Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

 

  • *  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzickej osoby s ťažkým 

 

  •    zdravotným postihnutím na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu, overené matrikou alebo úradom  práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

  • * Lekárske nálezy od obvodného lekára / originál/ a všetky nálezy od odborných lekárov, nie staršie ako 6 mesiaco  / fotokópiu/
Copyright 2015 - 2024 © Servis zdravotných pomôcok a zariadení